Thông tin văn bản
Văn bản số 9171/VP-KTTC ngày 10/12/2020 sao gửi Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương.
Số ký hiệu: 9171/VP-KTTC Ngày ban hành: 10/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201214092136.zip