Thông tin văn bản
Báo cáo số 22/2017/NÐ-VP ngày 24/02/2017

Nghị định về hòa giải thương mại

Số ký hiệu: 22/2017/NÐ-VP Ngày ban hành: 24/02/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Nghị định về hòa giải thương mại

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 222017NDVP2017. NGHI DINH 22.2017.NÐ-CP.pdf