Thông tin văn bản
Công văn số 1018/UBND-NCPC ngày 21/05/2019 Thực hiện các biện pháp ngăn chặn TNGT do uống rượu, bia
Số ký hiệu: 1018/UBND-NCPC Ngày ban hành: 21/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện các biện pháp ngăn chặn TNGT do uống rượu, bia
Lĩnh vực: Nội chính Pháp chế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1018.ub.PDF