Thông tin văn bản
Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 30/03/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 06/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/03/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tổ chức, chế độ, chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2021 Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 06 QPPL.signed.pdf