Thông tin văn bản
Báo cáo số 132/QÐ-TTg ngày 02/02/2017

Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Số ký hiệu: 132/QÐ-TTg Ngày ban hành: 02/02/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 132QDTTg2017.PDF