Thông tin văn bản
Văn bản số 7011/VP-KGVX ngày 15/10/2021 Sao gửi Quyết định số 1594/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2021 Ban hành Quy trình tạm thời Tổ chức⋅ vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối từ Chính phủ đến cấp xã
Số ký hiệu: 7011/VP-KGVX Ngày ban hành: 15/10/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1594/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2021 Ban hành Quy trình tạm thời Tổ chức⋅ vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối từ Chính phủ đến cấp xã
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211022143530.zip