Thông tin văn bản
Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/09/2014

V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014

Số ký hiệu: 09/CT-UBND Ngày ban hành: 10/09/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

V/v điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 09CTUBND2014.doc