Thông tin văn bản
Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh
Số ký hiệu: 2234/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/10/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Tân Cảng - Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 2234 qd 2023_Signed.pdf