Thông tin văn bản
Văn bản số 2252/QÐ-UBND ngày 26/09/2017

Công nhận sáng kiến cáp tỉnh ngành giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017

Số ký hiệu: 2252/QÐ-UBND Ngày ban hành: 26/09/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Công nhận sáng kiến cáp tỉnh ngành giáo dục và đào tạo năm học 2016-2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2252QDUBND2017.pdf