Thông tin văn bản
Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 21/12/2010

Về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu.

Số ký hiệu: 08/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 21/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. Tân Châu Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về chương trình giám sát năm 2011 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Châu.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 18 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_TC.rar