Thông tin văn bản
Văn bản số 6591/VP-NCPC ngày 10/09/2020 sao gửi Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020
Số ký hiệu: 6591/VP-NCPC Ngày ban hành: 10/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200914093755.zip