Thông tin văn bản
Chỉ thị số 50/2012/QĐ-UBND ngày 26/10/2012

Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Số ký hiệu: 50/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/10/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 502012QDUBND.docx