Thông tin văn bản
Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 28/09/2018 Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 286/BC-UBND Ngày ban hành: 28/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 286.bc.PDF