Thông tin văn bản
Văn bản số 5272/VP-KGVX ngày 22/06/2023 sao gửi Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 16/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5272/VP-KGVX Ngày ban hành: 22/06/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 16/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230626103420.zip