Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 05/05/2022 Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 15/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/05/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2022 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 15 qppl.signed.pdf