Thông tin văn bản
Văn bản số 591/VP-KT ngày 31/01/2023 sao gửi Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ
Số ký hiệu: 591/VP-KT Ngày ban hành: 31/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230203084621.zip