Thông tin văn bản
Văn bản số 1900/VP-HCTC ngày 23/03/2022 Sao gửi Thông tư số 14/2022/TT-BTC
Số ký hiệu: 1900/VP-HCTC Ngày ban hành: 23/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 14/2022/TT-BTC
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220329085622.zip