Thông tin văn bản
Báo cáo số 384/BC-UBND ngày 22/10/2019 Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng nhân dân chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
Số ký hiệu: 384/BC-UBND Ngày ban hành: 22/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng nhân dân chuẩn bị cho hội nghị tiếp xúc, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền
Lĩnh vực: Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 384.bcub.signed.pdf