Thông tin văn bản
Văn bản số 9055/VP-NC ngày 31/12/2021 sao gửi Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ Tướng Chính phủ.
Số ký hiệu: 9055/VP-NC Ngày ban hành: 31/12/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ Tướng Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220117162854.zip