Thông tin văn bản
Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 25/06/2019 Ban hành kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên dịa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025
Số ký hiệu: 1346/QĐ-UBND Ngày ban hành: 25/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên dịa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1346.qd.signed.pdf