Thông tin văn bản
Văn bản số 290/VP-VHXH ngày 15/01/2020 sao gửi Quyết định 1939
Số ký hiệu: 290/VP-VHXH Ngày ban hành: 15/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 1939
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200115094700.zip