Thông tin văn bản
Văn bản số 3979/VP-KTTC ngày 29/08/2017

Về việc: Sao gửi Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương.

Số ký hiệu: 3979/VP-KTTC Ngày ban hành: 29/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc: Sao gửi Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3979VPKTTC2017.rar