Thông tin văn bản
Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 22/03/2024 Nghị quyết về giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024
Số ký hiệu: 145/NQ-HĐND Ngày ban hành: 22/03/2024
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2024 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 145-NQ-HDND- BIEN CHE CBCCVC HUONG LUONG NSNN 2024- KHT11_0001.pdf