Thông tin văn bản
Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010

Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 và phê chuẩn Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011.

Số ký hiệu: 07/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 17/12/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. DMC Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011 và phê chuẩn Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 19 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: NQ_2010_DMC.rar