Thông tin văn bản
Báo cáo số 164/QÐ-BQP ngày 17/01/2017

Về việc: công bố TTHC ban hành và bãi bỏ TTHC về dân quân tự vệ

Số ký hiệu: 164/QÐ-BQP Ngày ban hành: 17/01/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

Về việc: công bố TTHC ban hành và bãi bỏ TTHC về dân quân tự vệ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 164QDBQP2017.PDF