Thông tin văn bản
Văn bản số 4718/VP-KGVX ngày 30/06/2022 Sao gửi Quyết định số 1816/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Số ký hiệu: 4718/VP-KGVX Ngày ban hành: 30/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1816/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719145213.zip