Thông tin văn bản
Văn bản số 5431/VP-KT ngày 27/07/2022 Sao gửi Quyết định số 927/QĐ-BGTVT
Số ký hiệu: 5431/VP-KT Ngày ban hành: 27/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 927/QĐ-BGTVT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220801103436.zip