Thông tin văn bản
Văn bản số 22/VP-KGVX ngày 02/01/2018

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản:  Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Số ký hiệu: 22/VP-KGVX Ngày ban hành: 02/01/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS) sao gửi văn bản:  Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 22VPKGVX2018.rar