Thông tin văn bản
Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014

Về việc quy định chính sách hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp để thực hiện Đề án “Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

Số ký hiệu: 06/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/02/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc quy định chính sách hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp để thực hiện Đề án “Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 03 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 062014QDUBND2014.doc