Thông tin văn bản
Công văn số 1010/UBND-VHXH ngày 20/05/2019 Hướng dẫn mẫu đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
Số ký hiệu: 1010/UBND-VHXH Ngày ban hành: 20/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Hướng dẫn mẫu đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1010.ub.PDF