Thông tin văn bản
Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 30/08/2019 QĐ v/v Cho Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy thuê 59.133,8 m2 đất (Trong đó có 425,9 m2 đất thuộc LGQH đường Suối Dây – Bổ Túc (nhựa), diện tích còn lại 58.707,9 m2) tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án trồng mì.
Số ký hiệu: 1897/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QĐ v/v Cho Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy thuê 59.133,8 m2 đất (Trong đó có 425,9 m2 đất thuộc LGQH đường Suối Dây – Bổ Túc (nhựa), diện tích còn lại 58.707,9 m2) tại xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án trồng mì.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1897.qd.signed.pdf