Thông tin văn bản
Văn bản số 7577/VP-KT ngày 05/11/2021 sao gửi Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 7577/VP-KT Ngày ban hành: 05/11/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211112154341.zip