Thông tin văn bản
Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 11/07/2019 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với dự án Nuôi trồng thuỷ sản Long Trung và dự án Bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại Khu vực cửa khẩu Chàng Riệc
Số ký hiệu: 1504/QĐ-UBND Ngày ban hành: 11/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đối với dự án Nuôi trồng thuỷ sản Long Trung và dự án Bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại Khu vực cửa khẩu Chàng Riệc
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1504.qd.signed.pdf