Thông tin văn bản
Văn bản số 7102/VP-KTTC ngày 25/09/2020 Sao gửi Thông tư số 24/2020/TT-BCT Quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí
Số ký hiệu: 7102/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 24/2020/TT-BCT Quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200928080628.zip