Thông tin văn bản
Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 04/09/2020 Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020
Số ký hiệu: 10/CT-UBND Ngày ban hành: 04/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 10 ct.signed.pdf