Thông tin văn bản
Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 58/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2019 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 58.qd.signed.pdf