Thông tin văn bản
Văn bản số 6925/VP-NC ngày 18/12/2018 (CKS) sao gửi Quyết định số 1743/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Số ký hiệu: 6925/VP-NC Ngày ban hành: 18/12/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Quyết định số 1743/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6925.rar