Thông tin văn bản
Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 01/03/2019 Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 302/KH-UBND Ngày ban hành: 01/03/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 302.ub.PDF