Thông tin văn bản
Văn bản số 290/VP-KT ngày 12/01/2022 sao gửi Nghị định số 119/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 290/VP-KT Ngày ban hành: 12/01/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 119/2021/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220117093221.zip