Thông tin văn bản
Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 23/04/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 13/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 4 năm 2019 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 13.qd.PDF