Thông tin văn bản
Báo cáo số 328/BC-UBND ngày 18/09/2019 Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020
Số ký hiệu: 328/BC-UBND Ngày ban hành: 18/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược Phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 328.bc.signed.pdf