Thông tin văn bản
Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 31/08/2011

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 31/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 31/08/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 11 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 3QD_31_2011.doc