Thông tin văn bản
Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 Phê duyệt Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung) Hội cựu giáo chức huyện Tân Châu, NK 2019-2024
Số ký hiệu: 276/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt Điều lệ ( sửa đổi, bổ sung) Hội cựu giáo chức huyện Tân Châu, NK 2019-2024
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 276.qd.signed.pdf