Thông tin văn bản
Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/06/2021 Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 10/NQ-HĐND Ngày ban hành: 30/06/2021
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 10-NQ-HDND HOI THAM TAND- KH01.PDF