Thông tin văn bản
Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh quy định các tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 20/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/10/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh quy định các tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2021 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 20 qppl.signed.pdf