Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1798/KH-UBND ngày 22/08/2019 Kế hoạch tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Số ký hiệu: 1798/KH-UBND Ngày ban hành: 22/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch tiếp, làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1798.ub.signed.pdf