Thông tin văn bản
Văn bản số 5647/VP-KTTC ngày 29/11/2017

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Số ký hiệu: 5647/VP-KTTC Ngày ban hành: 29/11/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Thông tư  sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5647VPKTTC2017.rar