Thông tin văn bản
Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 13/08/2013

Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Số ký hiệu: 34/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/08/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 11 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 342013QDUBND2013.doc