Thông tin văn bản
Báo cáo số 440/BC-UBND ngày 30/11/2019 Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018
Số ký hiệu: 440/BC-UBND Ngày ban hành: 30/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2018
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 440.bc.signed.pdf