Thông tin văn bản
Văn bản số 2608/UBND-TD ngày 24/10/2018 rà soát báo cáo danh sách các hộ khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 2608/UBND-TD Ngày ban hành: 24/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: rà soát báo cáo danh sách các hộ khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2608.ub.PDF